Navagraha homa, Kadalee Vivaha,Durga Deepa Namaskara,Durga Saptashati parayana 2/8/17

Navagraha homa, Kadalee Vivaha,Durga Deepa Namaskara, Durga Saptashati Parayana done by our purohits (Shri Ram Mandir Shimoga,2/8/17)